Afspraak maken – Huisartsenpraktijk Soeters – Groningen

Welkom bij Huisartsenpraktijk Soeters

Eerste coronaprikken najaarsronde 2023 vanaf 2 oktober gezet

Vanaf 2 oktober 2023 kunnen mensen die een hoger risico lopen om ernstig ziek te worden door corona, waaronder 60-plussers en zwangeren, weer een coronaprik halen. Dit geldt ook voor zorgmedewerkers met direct patiënt en/of cliëntcontact. De coronaprik wordt gegeven door de GGD met het meest actueel beschikbare vaccin. Dit zogeheten XBB-vaccin kent de best beschikbare bescherming tegen de huidige varianten van het coronavirus.

Mensen van 60 jaar en ouder ontvangen vanaf 19 september een uitnodigingsbrief voor de coronaprik van het RIVM. Mensen van 18 jaar tot en met 59 jaar die jaarlijks worden uitgenodigd voor de griepprik, zorgmedewerkers en zwangeren krijgen geen uitnodigingsbrief. Zij kunnen vanaf half oktober zelf een afspraak maken bij de GGD via planjeprik.nl of 0800 7070. Dat geldt ook voor mensen buiten deze groepen die toch gevaccineerd willen worden, vanwege bijvoorbeeld een kwetsbaar gezinslid of op advies van een behandelend arts.

Het is tot eind december 2023 mogelijk om de coronaprik te halen. Voor zwangeren en mensen met een hoog medisch risico die door een arts worden doorverwezen blijft de coronaprik ook daarna beschikbaar.

Coronaprik brengt bescherming weer op peil

Het coronavirus is er nog steeds en kan opleven. Daarom is de coronaprik belangrijk voor mensen die een hoger risico lopen om ernstig ziek te worden door het virus. De coronaprik brengt hun bescherming tegen ziekenhuisopname weer op peil en verkleint de kans op ernstig ziek worden en/of overlijden door corona.

Het is niet nodig dat iedereen in Nederland een coronaprik krijgt. Onder de bevolking is een brede bescherming tegen corona opgebouwd. Dit komt door vaccinatie, een doorgemaakte coronabesmetting of een combinatie van beide. Ook is de omikronvariant van het coronavirus minder ziekmakend. Het blijft voor iedereen wel belangrijk om de adviezen ter voorkoming van luchtweginfecties te volgen. Voor de bescherming van mensen met een kwetsbare gezondheid en voor henzelf.

Afspraak maken

  • Telefonisch van 9.00 – 12.30 uur op 050-312 34 12, keuze 3. De praktijk is van 10.45 – 11.15 uur niet bereikbaar wegens praktijkoverleg.
  • Of maak een afspraak op www.huisartssoeters.uwzorgonline.nl.
  • Van 8.00 – 9.00 uur is de huisarts telefonisch bereikbaar voor het aanvragen van een huisbezoek, voor korte medische adviezen en voor uitslagen.
  • Tijdens vakanties of nascholingen van praktijk Soeters kunt u voor spoedeisende zaken een afspraak maken van 9.00 – 12.30 uur bij dokter Boersma (praktijk in hetzelfde pand) via telefoonnummer 050 – 312 54 32, keuze 3.
  • Consulten kunnen worden ingepland op alle werkdagen, van 9.00 – 10.30 uur en van 14.00 – 16.30 uur (behalve op dinsdagmiddag).
  • Voor een consult wordt 10 minuten ingepland. Voor meer complexe zaken kunt u een dubbel consult aanvragen. De doktersassistente vraagt u naar de reden van het consult. Mocht u dit niet willen bespreken met de doktersassistente dan zal zij u vragen hoeveel tijd u denkt nodig te hebben.
  • Op dinsdagmiddag van 14.00 – 16.30 uur heeft de doktersassistente spreekuur voor het verwijderen van hechtingen, aanstippen van wratten, oren uitspuiten, uitstrijkjes maken i.h.k.v. bevolkingsonderzoek, bloeddruk meten en andere zaken.

Uitslagen opvragen

  • Tussen 8.00 en 9.00 uur zit de huisarts zelf aan de telefoon om uitslagen door te geven. Via telefoonnummer 050-3123412, optie 3 van het keuzemenu krijgt u de dokter zelf aan de lijn.