Eigen risico – Huisartsenpraktijk Soeters – Groningen

Welkom bij Huisartsenpraktijk Soeters

Eerste coronaprikken najaarsronde 2023 vanaf 2 oktober gezet

Vanaf 2 oktober 2023 kunnen mensen die een hoger risico lopen om ernstig ziek te worden door corona, waaronder 60-plussers en zwangeren, weer een coronaprik halen. Dit geldt ook voor zorgmedewerkers met direct patiënt en/of cliëntcontact. De coronaprik wordt gegeven door de GGD met het meest actueel beschikbare vaccin. Dit zogeheten XBB-vaccin kent de best beschikbare bescherming tegen de huidige varianten van het coronavirus.

Mensen van 60 jaar en ouder ontvangen vanaf 19 september een uitnodigingsbrief voor de coronaprik van het RIVM. Mensen van 18 jaar tot en met 59 jaar die jaarlijks worden uitgenodigd voor de griepprik, zorgmedewerkers en zwangeren krijgen geen uitnodigingsbrief. Zij kunnen vanaf half oktober zelf een afspraak maken bij de GGD via planjeprik.nl of 0800 7070. Dat geldt ook voor mensen buiten deze groepen die toch gevaccineerd willen worden, vanwege bijvoorbeeld een kwetsbaar gezinslid of op advies van een behandelend arts.

Het is tot eind december 2023 mogelijk om de coronaprik te halen. Voor zwangeren en mensen met een hoog medisch risico die door een arts worden doorverwezen blijft de coronaprik ook daarna beschikbaar.

Coronaprik brengt bescherming weer op peil

Het coronavirus is er nog steeds en kan opleven. Daarom is de coronaprik belangrijk voor mensen die een hoger risico lopen om ernstig ziek te worden door het virus. De coronaprik brengt hun bescherming tegen ziekenhuisopname weer op peil en verkleint de kans op ernstig ziek worden en/of overlijden door corona.

Het is niet nodig dat iedereen in Nederland een coronaprik krijgt. Onder de bevolking is een brede bescherming tegen corona opgebouwd. Dit komt door vaccinatie, een doorgemaakte coronabesmetting of een combinatie van beide. Ook is de omikronvariant van het coronavirus minder ziekmakend. Het blijft voor iedereen wel belangrijk om de adviezen ter voorkoming van luchtweginfecties te volgen. Voor de bescherming van mensen met een kwetsbare gezondheid en voor henzelf.

Eigen risico

Hoeveel eigen risico moet ik betalen voor mijn zorgverzekering?

Iedereen van 18 jaar en ouder betaalt een verplicht eigen risico voor de zorgverzekering. De overheid stelt de hoogte hiervan vast. Je kunt vrijwillig kiezen voor een hoger eigen risico.

Verplicht eigen risico 2020

Het verplicht eigen risico voor 2020 is € 385. Dit betekent dat je de eerste € 385 aan zorgkosten die onder het eigen risico vallen, zelf moet betalen. Bij veel zorgverzekeraars is het mogelijk om het eigen risico in termijnen te betalen.

Vrijwillig hoger eigen risico

Je kunt het verplichte eigen risico vrijwillig ophogen met € 100, € 200, € 300, € 400 of € 500. De zorgverzekeraar geeft dan een korting op de maandelijkse premie voor de basisverzekering.

Eigen risico kinderen

Kinderen tot 18 jaar betalen geen eigen risico.

Eigen risico geldt niet voor alle zorg

Het eigen risico geldt voor bijna alle zorg die in uw basisverzekering zit, maar niet voor de huisarts.

Huisartskosten en spoedeisende hulp

  • Het bezoek aan de huisarts valt niet onder het eigen risico. Onderzoek dat de huisarts laat doen, bijvoorbeeld laboratoriumonderzoek, valt wel onder het eigen risico.
  • Het bezoek aan de huisartsenpost valt niet onder het eigen risico. Verdere behandelingen in het ziekenhuis vallen wel onder het eigen risico.
  • Zorg van de afdeling spoedeisende hulp valt altijd onder het eigen risico.